Taxatie Bedrijfsonroerend Goed

Er zijn vele redenen om uw vastgoed te laten taxeren: aan- of verkoop, financiering, (ver)huur, fiscaal(jaarrekening), overdracht, berekening van de herbouwwaarde etc. Corio Makelaars B.V. is uw partner voor het uitvoeren van alle soorten bedrijfstaxaties bijvoorbeeld horecapanden, winkelpanden, kantoorgebouwen, bedrijfsruimtes vastgoedportefeuilles etc. Daarnaast taxeren wij ook grootzakelijk vastgoed (GZV) binnen heel Nederland. 

Groot zakelijk vastgoed taxeren?

Bij groot zakelijk vastgoed kunt u denken aan bijzondere objecten zoals zorgvastgoed (ziekenhuizen, gezondheidscentra) of exploitatiegebonden en herontwikkelingsvastgoed (van kerk tot horeca). De omvang, de vastgoedwaarde (vanaf 5 miljoen euro) en de specifieke eigenschappen van deze objecten vragen om een gespecialiseerde expertise. Enkel als de makelaar opgenomen is binnen de kamer ‘Groot Zakelijk Vastgoed’ van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) is hij bevoegd om een dergelijke taxatie uit te voeren. 

We taxeren groot zakelijk vastgoed voor:

  • Provincie
  • Gemeenten
  • Bedrijven
  • Banken
  • Accountants / Fiscalisten
  • Beleggers 

REV-titel voor Corio Makelaars Nuth

Makelaar-taxateur de heer L. Huijts REV RM RTgzv van Corio Makelaars in Nuth mag zich voortaan een Recognised European Valuer (REV) noemen. Deze titel garandeert dat Corio Makelaars commercieel vastgoed taxeert volgens de Europese wetten en richtlijnen van The European Group of Valuers Associations (TEGoVA). Met de European Valuation Standards (EVS) als leidraad worden taxatierapporten van commercieel vastgoed steeds meer gestandaardiseerd op Europees niveau. Transparante, gedegen onderbouwde taxatierapporten en uniformering van waardebepaling moet de opdrachtgever het benodigde inzicht geven voor een volledige marktanalyse.

Recognised European Valuer (REV)

Recognised European Valuer (REV) is een international erkende en beschermde titel die wordt toegekend aan taxateurs van Vastgoed. De titel wordt onder ander verleend door VBO Makelaar onder toezicht van The European Group of Valuer’s Associations (TEGoVA). TEGoVA bevordert de ontwikkeling van de taxatieprofessionaliteit en de harmonisering van taxatiestandaarden binnen Europa. Dit doen zij onder meer door het ontwikkelen en beheren van de European Valuation Standards (EVS) en het REV-certificatieschema.

Het REV-certificatieschema waarborgt dat individuele taxateurs op een onderscheidend niveau in de markt opereren met de EVS als normstelling. Taxateurs die aan de eisen van dit certificatieschema voldoen, ontvangen een persoonsgebonden certificaat en zijn gerechtigd tot het voeren van de beschermde titel ‘Recognised European Valuer’ (Erkend Europees Taxateur).

TEGoVA 

TEGoVa is opgericht in de jaren ’70 van de vorige eeuw en is toegespitst op de Europese vastgoedmarkt. De organisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen en beheren van de EVS. Het doel van de EVS is het creëren van meer uniformiteit in het taxatie-proces taxatierapporten en educatie.

Europese brancheverenigingen die aansluiting zoeken bij de TEGoVA dienen zich aan de Door hun gestelde gedragscode te onderwerpen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de persoonlijke verantwoordelijkheid van de taxateur en de branchevereniging waarbij de taxateur is aangesloten

Momenteel is TEGova actief in 34 landen. De leden volgen allen dezelfde taxatiestandaarden waardoor een uniform taxtieproces ontstaat met uniforme taxatierapporten. Nederlandse taxatierapporten zullen met dezelfde taxatierichtlijnen worden opgesteld als deze van TEGoVA-taxateurs in het buitenland. De rapporten worden eenduidiger en voldoen aan de Europese regelgeving van TEGoVA.

Neem contact op met Corio Makelaars ›