Taxatie Bedrijfsonroerendgoed Verkoop- en Aankoopmakelaar

 

De heer L.E.F. Huijts REV RM RTgzvEuropees erkende taxatietitel voor commercieel vastgoed 
 
REV-titel voor Corio Makelaars Valkenburg  
 
Voorzitter van de sectie Bedrijfsmatig Vastgoed VBO makelaar L. Huijts van Corio Makelaars in Valkenburg-Houthem mag zich voortaan een Recognised European Valuer (REV) noemen. Deze titel garandeert dat Corio Makelaars commercieel vastgoed taxeert volgens de Europese wetten en richtlijnen van The European Group of Valuers Associations (TEGoVA). Met de European Valuation Standards (EVS) als leidraad worden  taxatierapporten van commercieel vastgoed steeds meer gestandaardiseerd op Europees niveau. Transparante, gedegen onderbouwde taxatierapporten en uniformering van waardebepaling moet de opdrachtgever het benodigde inzicht geven voor een volledige marktanalyse.

 De heer L.E.F. Huijts REV RM RTgzv
Gecertificeerd Recognized European Valuer
NRVT Kamer Wonen
NRVT Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed  Groot Zakelijk Vastgoed
Gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur Onroerende Zaken Woningen
Gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur Bedrijfsmatig Onroerend Goed
BIV Erkend vastgoedmakelaar in België 
Registernummer:
Registernummer:
Registernummer:
Registernummer:
Registernummer: 
Registernummer: 
REV-NL/VBO/2019/8
RT927646189 
RT927646189 
03R678SCVM 
07B678SCVM 
502821 

Uitspraak van Europese Centrale Bank in het document Asset Quality Review – Fase 2
 
“Real Estate should be valued in line with European Standards EVS-2012 (Blue Book) and other international standards such as the Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) guidelines – Where a conflict is seen EVS2012 will apply (for the avoidance of doubt – this should be considered to apply throughout the document)”
 
Vrije vertaling:
“Vastgoed moet worden gewaardeerd in overeenstemming met de Europese normen EVS-2012 (Blue Book) en andere internationale normen, zoals de richtlijnen van Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) – Wanneer sprake is van een conflict, zal de EVS2012 gelden (voor alle duidelijkheid – dit dient voor het hele document te worden beschouwd)
 
      
 
 
 
Recognised European Valuer (REV)
 
Recognised European Valuer (REV) is een international erkende en beschermde titel die wordt toegekend aan taxateurs van Vastgoed. De titel wordt onder ander verleend door VBO Makelaar onder toezicht van The European Group of Valuer’s Associations (TEGoVA). TEGoVA bevordert de ontwikkeling van de taxatieprofessionaliteit en de harmonisering van taxatiestandaarden binnen Europa. Dit doen zij onder meer door het ontwikkelen en beheren van de European Valuation Standards (EVS) en het REV-certificatieschema.
 
Het REV-certificatieschema waarborgt dat individuele taxateurs op een onderscheidend niveau in de markt opereren met de EVS als normstelling. Taxateurs die aan de eisen van dit certificatieschema voldoen, ontvangen een persoonsgebonden certificaat en zijn gerechtigd tot het voeren van de beschermde titel ‘Recognised European Valuer’ (Erkend Europees Taxateur).
 
 
TEGoVA

TEGoVa is opgericht in de jaren ’70 van de vorige eeuw en is toegespitst op de Europese vastgoedmarkt. De organisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen en beheren van de EVS. Het doel van de EVS is het creëren van meer uniformiteit in het taxatie-proces taxatierapporten en educatie.

Europese brancheverenigingen die aansluiting zoeken bij de TEGoVA dienen zich aan de Door hun gestelde gedragscode te onderwerpen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de persoonlijke verantwoordelijkheid van de taxateur en de branchevereniging waarbij de taxateur is aangesloten.

Momenteel is TEGova actief in 34 landen. De leden volgen allen dezelfde taxatiestandaarden waardoor een uniform taxtieproces ontstaat met uniforme taxatierapporten. Nederlandse taxatierapporten zullen met dezelfde taxatierichtlijnen worden opgesteld als deze van TEGoVA-taxateurs in het buitenland. De rapporten worden eenduidiger en voldoen aan de Europese regelgeving van TEGoVA.