WOZ Taxaties

Vindt u ook dat uw WOZ-waarde te hoog is?

De waarde van onroerende zaken (zoals huizen, winkels of kantoren) bepaalt de hoogte van een aantal belastingen. Bijvoorbeeld van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. De gemeente bepaalt wat de waarde is van een pand. Hoe de gemeente dat doet, staat in de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente bepaalt de waarde op uw beschikking van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) aan de hand van een taxatie. In de taxatie staat wat de vrije verkoopwaarde van uw woning is. Bij de WOZ-waardering wordt geen rekening gehouden met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten, zoals erfpacht.

Beperkt aantal woningen getaxeerd

Niet elke woning in Nederland wordt apart door een taxateur bezocht. Verspreid door de gemeente bezoeken taxateurs woningen die representatief zijn voor een bepaalde categorie woningen. Het gaat dan om woningen die rond de waardepeildatum bij een verkoop waren betrokken of die in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking bepaalt de gemeente de waardering van de overige woningen.

WOZ-beschikking 1 jaar geldig

U krijgt jaarlijks een WOZ-beschikking thuisgestuurd. Op deze WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde die de gemeente door taxatie heeft vastgesteld. Uw WOZ-beschikking is sinds 1 januari 2008 1 jaar geldig. Voor 1 januari 2008 was een beschikking 2 jaar geldig. Dankzij de jaarlijkse vaststelling is de WOZ-waarde actueler.

Nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Als de waarde van uw woning om een gegronde reden met tenminste 5% is gedaald, kunt u een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen. Schommelingen op de huizenmarkt zijn geen goede reden voor een nieuwe beschikking. De ontdekking van verontreinigde grond is dat bijvoorbeeld wel.

U krijgt automatisch een nieuwe beschikking na een waardeverhoging van uw woning door een grondige verbouwing waar u een vergunning voor nodig heeft. Als u verhuist, kunt u bij de gemeente voor uw nieuwe huis de WOZ-beschikking opvragen. Deze beschikking geeft dan dezelfde waarde aan als de beschikking die aan de vorige eigenaar was gezonden. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen en in beroep gaan.

Gemeenten, provincies en Belastingdienst gebruiken WOZ

  • De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde bij de berekening van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.
  • De gemeente gebruikt de WOZ-waarde bij de berekening van de OZB. Eigenaren van woningen en eigenaren en huurders van bedrijfsruimten betalen deze belasting.
  • Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de ‘watersysteemheffing gebouwd’.

Voor meer informatie over uw WOZ-beschikking kunt u contact opnemen met ons kantoor. 

Neem contact op met Corio Makelaars ›