Taxaties van woningen en alle soorten bedrijfspanden

Met ons team van 3 register-taxateurs kunnen wij u altijd snel van dienst zijn!

Wij taxeren voor diverse doeleinden

 • Financieringsdoeleinden(NWWI taxatie voor woningen)
 • WOZ taxaties
 • Aankoop/verkoop
 • Fiscale doeleinden/ minnelijke waarderingen
 • Huurprijsaanpassingen winkelruimten (ex artikel 7:303 BW)
 • Jaarrekeningen (voor diverse beleggers verzorgen wij taxaties van hun totale vastgoedportefeuille)

Taxaties 

Het taxeren van Onroerende Zaken is een vak apart. Het is bovendien een zeer dynamisch vak, omdat wettelijke regelingen en bepalingen met enige regelmaat worden aangepast of herzien. We hanteren één belangrijke vuistregel: de beste taxatie is niet altijd de hoogste taxatie.

Ook zijn wij bevoegd te taxeren voor o.a. ABN AMRO Bank, Built Finance, Handelsbanken, Rabobank en RNHB. 

NRVT Register-Taxateur

 • vakbekwaam, objectief en onafhankelijk
 • opereert in het publiek belang
 • taxeert volgens taxatierichtlijnen EVS/IVS
 • werkt volgens eenduidige gedrags- en beroepsregels
 • onderwerpt zich aan tuchtrecht