Aankoop/aanhuur van woning of bedrijfspand

Wij leveren de volgende diensten:

 • Begeleiding bezichtiging.
 • Prijs onderhandelingen voeren.
 • Contract opmaken en controleren.
 • Oplevering pand/ Opnemen meterstanden.
 • Transport/ begeleiding naar notaris.
 • Opstellen lijst van roerende zaken.
 • Opstellen Energie Prestatie Advies. Additioneel
 • Eventueel regelen van de technische keuring.

De bezichtiging

Voor de woningen die U nader wilt bekijken plannen wij een bezichtiging in. Omdat wij op een andere manier naar een woning kijken vergezellen wij U graag bij een eerste bezichtiging.

Evaluatie

Na de bezichtiging bespreken wij met U de voor- en nadelen van de net bezochte woning. Zo krijgen wij een nog beter beeld van Uw woningwensen.

Tweede bezichtiging

Bij een tweede afspraak wordt de woning meer in detail bekeken. De bouwkundige kwaliteit, de staat van onderhoud, de juridische aspecten en omgevingsfactoren enz. worden dan bekeken. Aan de hand hiervan bepalen we de waarde van de woning.

Onderhandeling

Wenst U om een bepaalde woning te kopen? Dan bepalen wij samen met U hoe wij deze onderhandeling gaan uitvoeren. We houden U van elke stap die we maken op de hoogte; elk tegenbod leggen we eerst aan U voor. En vanzelfsprekend adviseren we U over het al dan niet formuleren van een nieuw bod.

De aankoop

Na het bereiken van een akkoord tussen beide partijen kan de koopovereenkomst opgemaakt worden. Wij leggen U de strekking van alle juridische artikelen uit en pas als iedereen hiermee akkoord is, dan wordt er getekend.

De oplevering

Voordat we naar de notaris gaan, inspecteren we de woning samen nog een laatste keer en controleren of alles wat aanwezig moet zijn ook daadwerkelijk aanwezig is. Verder nemen wij de meterstanden op en geven deze door aan de energieleverancier.

Notaris

Na de oplevering gaan wij samen met U naar de notaris. Mochten er na aanleiding van de oplevering nog onenigheden zijn, dan zorgen wij dat dit bij de notaris alsnog in goede banen wordt geleid. Desnoods regelen wij dan dat een bedrag in depot gehouden wordt tot alles geregeld is. Nadat alles geregeld is, worden de sleutels overhandigd.

Als aankoopmakelaar hanteren wij het principe van no cure no pay. Indien wij resultaat boeken berekenen wij courtage over het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de uiteindelijk voor U gerealiseerde aankoopprijs.

Onze werkwijze

 1. Corio makelaars beoordeelt de staat en de marktwaarde van de woning welke U wenst aan te kopen.
 2. Corio makelaars stelt samen met U vast wat het maximale aankoopbedrag zou moeten zijn.
 3. Corio makelaars start onderhandelingen van de aankoop en houdt ruggespraak met koper.
 4. Nadat mondeling een koop is overeengekomen legt Corio makelaars de afspraken vast, plant vervolgstappen en begeleidt koper in het verdere proces.
 5. Indien de aankoopbegeleiding tot een daadwerkelijke aankoop leidt ontvangt Corio makelaars voor alle hierboven genoemde diensten een vergoeding van de koper ter hoogte van 5% van het verschil tussen de vraagprijs en de uiteindelijke aankoopprijs met een minimum courtage van € 2500,-
 6. Indien er additionele kosten gemaakt moeten worden voor zaken zoals: bodemonderzoek, bestemmingsplan, kadastrale gegevens enz., zullen deze kosten apart in rekening worden gebracht daar de bedragen per gemeente zeer sterk kunnen verschillen: bijv. een bodemonderzoeksrapportage varieert tussen gratis, € 10,- en ca. € 40,-. De betreffende facturen zullen wij altijd bijvoegen.
 7. Indien een deal tot stand is gekomen en buiten schuld van Corio makelaars de koper er om wat voor reden dan ook alsnog ervan afziet, bijvoorbeeld door financiering, dan is de opdrachtgever aan Corio makelaars eenmalig € 990,- courtage verschuldigd voor de gemaakte kosten.

Let op: alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

Neem contact op met Corio Makelaars ›