Certificering

Accreditatie voor certificatieschema’s gespecialiseerd makelaar/taxateur

SCVM-makelaars/taxateurs zijn in bezit van het DNV-certificaat: het eerste én enige certificaat voor makelaars/taxateurs dat onder accreditatie staat van de Raad voor Accreditatie. 

De SCVM is een onafhankelijke stichting en wordt als zodanig ook erkend door de Raad voor Accreditatie. Deze Raad heeft alle DNV-certificatieschema's voor de makelaar/taxateur geaccrediteerd, waarmee de hoogst mogelijke erkenning is afgegeven. Hetgeen alles zegt over de kwaliteit van SCVM geregistreerde makelaars/taxateurs.

Per 7 mei jl. zijn de door DNV ontwikkelde certificatieschema’s voor Agrarisch en Bedrijfsmatig makelaars/taxateurs geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Met name VBO-makelaars volgen deze certificatie voor gespecialiseerde makelaars/taxateurs met de mogelijkheid tot hercertificatie na 5 jaar. Een Permanent Educatie traject is daarbij een van de hercertificatievoorwaarden.

Persoonscertificering volgens de wereldwijd erkende ISO 17024 norm is met de accreditatie opnieuw een objectief kwaliteitsborgingsysteem gebleken. In 2005 werd immers het DNV-certificatieschema voor makelaars/taxateurs Wonen reeds geaccrediteerd. En naar nu blijkt is deze accreditatie een unicum: alle drie de certificatieschema’s voor makelaars/taxateurs zijn de enige in Nederland die deze hoogst mogelijke erkenning van de Raad voor Accreditatie mogen uitdragen.

Het kwaliteitsregister voor vastgoed, de SCVM, is bijzonder verheugd over het feit dat nu het gehele register bestaat uit (gespecialiseerde) makelaars/taxateurs die onder accreditatie zijn gecertificeerd. “Mede dankzij de inspanningen van VBO Makelaar, met name haar directeur de heer M. Goofers, staat er nu een kwalitatief goed register dat zowel voor VBO-makelaars als niet-leden toegankelijk is. De accreditatie geeft nog meer cachet aan ons keurmerk voor makelaars/taxateurs die voldoen aan actuele eisen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding”, aldus voorzitter van ’t Hoff van de SCVM.

TEGoVA 

TEGoVA, The European Group of Valuer Associations, ontwikkelt en beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving zoals deze binnen Europa gelden. Met deze EVS-standaarden richt TEGoVA zich op uniformiteit in taxaties en taxatierapporten, educatie en integriteit. Commercieel vastgoed kan worden gewaardeerd volgens de EVS  2012 en  andere internationale standaarden, waaronder die van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Als er echter een conflict over de toepassing van standaarden bestaat, dan gaat de EVS (TEGoVA) vóór de RICS. Dat de ECB bij een conflict de EVS (REV) prevaleert boven IVS (RICS), is een groot compliment voor TEGoVA en haar decennialange voortrekkersrol bij de ontwikkeling van een Europese taxatiestandaard. 

NRVT Register-Taxateur

  • Vakbekwaam, objectief en onafhankelijk
  • Opereert in het publiek belang
  • Taxeert volgens taxatierichtlijnen EVS/IVS
  • Werkt volgens eenduidige gedrags- en beroepsregels
  • Oonderwerpt zich aan tuchtrecht


        

Neem contact op met Corio Makelaars ›