Taxaties woningen en bedrijfs- of winkelpand

Europees erkende en beschermde taxatietitel voor bedrijfsmatig vastgoed

TEGoVA

TEGoVA, The European Group of Valuer Associations, ontwikkelt en beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving zoals deze binnen Europa gelden. Met deze EVS-standaarden richt TEGoVA zich op uniformiteit in taxaties en taxatierapporten, educatie en integriteit. Commercieel vastgoed kan worden gewaardeerd volgens de EVS  2012 en  andere internationale standaarden, waaronder die van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Als er echter een conflict over de toepassing van standaarden bestaat, dan gaat de EVS (TEGoVA) vóór de RICS. Dat de ECB bij een conflict de EVS (REV) prevaleert boven IVS (RICS), is een groot compliment voor TEGoVA en haar decennialange voortrekkersrol bij de ontwikkeling van een Europese taxatiestandaard. 

NRVT Register-Taxateur
•vakbekwaam, objectief en onafhankelijk
•opereert in het publiek belang
•taxeert volgens taxatierichtlijnen EVS/IVS
•werkt volgens eenduidige gedrags- en beroepsregels
•onderwerpt zich aan tuchtrecht

Taxaties

Het taxeren van Onroerende Zaken is een vak apart. Het is bovendien een zeer dynamisch vak, omdat wettelijke regelingen en bepalingen met enige regelmaat worden aangepast of herzien. We hanteren één belangrijke vuistregel: de beste taxatie is niet altijd de hoogste taxatie.

Wij taxeren voor diverse doeleinden:
•fiscale doeleinden/ minnelijke waarderingen;
•financieringsdoeleinden;
•huurprijsaanpassingen winkelruimten (ex artikel 7:303 BW);
•aankoop/verkoop;
•jaarrekeningen (voor diverse beleggers verzorgen wij taxaties van hun totale vastgoedportefeuille)

L.E.F. Huijts REV RMT RT
•Gecertificeerd Recognised European Valuer, registernummer: REV-NL/VBO/2019/8.
•Gecertificeerd Register Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen, registernummer: 03R678SCVM.
•Gecertificeerd Register Makelaar/Taxateur Bedrijfmatig Onroerendgoed, registernummer: BOG 07B678SCVM.
•NRVT Kamer Wonen, registernummer: RT927646189.
•NRVT Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed - Groot Zakelijk Vastgoed, registernummer: RT927646189.
•Erkend vastgoedmakelaar BIV (België), erkenningsnummer: 502821.

A.M.C.H. Kleinen RMT RT
•Gecertificeerd Register Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen, registernummer: 10R1406SCVM.
•Gecertificeerd Register Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Onroerend Goed, registernummer: 19B1406SCVM.
•NRVT Kamer Wonen, registernummer: RT156708171.

SCVM-makelaars/taxateurs zijn in bezit van het DNV-certificaat: het eerste én enige certificaat voor makelaars/taxateurs dat onder accreditatie staat van de Raad voor Accreditatie.

Taxaties:
taxaties@coriomakelaars.nl


Ik wil een afspraak